Struktura i majątek spółki

 

1. Struktura udziałów
Kapitał zakładowy 51 286 000 zł
Liczba udziałów     102 572
Wartość udziału    500.00 zł
Struktura udziałów Gmina Płock 100,0%

 

2. Podstawowe dane wg bilansu na dzień 31.12.2019 roku – aktywa (zł)
A.  Aktywa trwałe  39 464 983,61 
I.   Wartości niematerialne i prawne 29 083,05
II.  Rzeczowe aktywa trwałe 38 358 036,78
III. Należności długoterminowe  0,00 
IV. Inwestycje długoterminowe  0,00 
V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 077 863,78
B.  Aktywa obrotowe 18 337 115,59
I.   Zapasy 662 784,50
II.  Należności krótkoterminowe 8 376 101,36
III. Inwestycje krótkoterminowe 9 126 185,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172 044,14
Aktywa razem 57 802 099,20

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 16 lutego 2010, godzina 14:22)
 • Osoba publikująca: Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
 • Nadzór nad treścią: Zbigniew Kukla vel Kuklewicz - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
 • Ilość wyświetleń: 2 696 073
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 08 grudnia 2021, godzina 13:28
 • Historia aktualizacji

 • 08 grudnia 2021, godzina 13:28 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 15:26 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2018, godzina 19:10 Aktualizacja danych
  03 lipca 2017, godzina 18:51 Aktualizacja danych
  23 marca 2017, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  23 lutego 2016, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2015, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:43 Aktualizacja danych
  03 lipca 2014, godzina 16:12 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2013, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2013, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2013, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  04 lipca 2012, godzina 16:12 Aktualizacja danych
  29 listopada 2011, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  14 października 2011, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  25 lutego 2011, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  25 lutego 2011, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2010, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  24 maja 2010, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  01 marca 2010, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  22 lutego 2010, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  22 lutego 2010, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  17 lutego 2010, godzina 12:23 Aktualizacja danych