DOSTĘP DO INFORMACJI

Zasady udostępniania informacji obywatelom określa Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Uprawnia ono do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • wglądu do dokumentów urzędowych;
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej. Podlega ono ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;

 • wstęp na posiedzenia organów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;

 • wyłożenia lub wywieszenia informacji publicznej w miejscach ogólnie dostępnych;

 • zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się informacją publiczną;

 • poprzez złożenie wniosku.


Załączniki:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 16 lutego 2010, godzina 12:01)
 • Osoba publikująca: Maja Kulesza
 • Nadzór nad treścią: Maja Kulesza
 • Ilość wyświetleń: 2 696 463
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 kwietnia 2023, godzina 15:09
 • Historia aktualizacji

 • 14 kwietnia 2023, godzina 15:09 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 14:42 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 14:41 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 15:40 Aktualizacja dokumentu
  06 grudnia 2016, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2015, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2015, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2015, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  16 lutego 2010, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  16 lutego 2010, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  16 lutego 2010, godzina 12:02 Aktualizacja danych