Struktura własnościowa i majątek Spółki

 

1. Struktura udziałów
Kapitał zakładowy 47 055 000,00 zł
Liczba udziałów     94.110
Wartość udziału    500,00 zł
Struktura udziałów Gmina Płock 100,00%

 

2. Podstawowe dane wg bilansu na dzień 31.12.2022 roku – aktywa (zł)
A.  Aktywa trwałe                                              44 066 064,83
I.   Wartości niematerialne i prawne                      1 746 429,96
II.  Rzeczowe aktywa trwałe                               41 284 967,49
III. Należności długoterminowe                                        0,00 
IV. Inwestycje długoterminowe                                        0,00 
V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   1 034 667,38

B.  Aktywa obrotowe                                         19 366 414,01
I.   Zapasy                                                         1 421 030,96
II.  Należności krótkoterminowe                         14 087 886,53
III. Inwestycje krótkoterminowe                           3 665 479,68
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     192 016,84
Aktywa razem                                              63 432 478,84

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 16 lutego 2010, godzina 14:22)
 • Osoba publikująca: Maja Kulesza
 • Nadzór nad treścią: Maja Kulesza
 • Ilość wyświetleń: 2 697 104
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 13 czerwca 2024, godzina 14:46
 • Historia aktualizacji

 • 13 czerwca 2024, godzina 14:46 Aktualizacja dokumentu
  21 marca 2024, godzina 08:37 Aktualizacja dokumentu
  13 grudnia 2023, godzina 12:16 Aktualizacja dokumentu
  11 grudnia 2023, godzina 14:50 Aktualizacja dokumentu
  20 kwietnia 2023, godzina 10:17 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 12:34 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 12:28 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2023, godzina 12:20 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2021, godzina 13:28 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 15:26 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2018, godzina 19:10 Aktualizacja danych
  03 lipca 2017, godzina 18:51 Aktualizacja danych
  23 marca 2017, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  23 lutego 2016, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2015, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  02 lutego 2015, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2014, godzina 16:43 Aktualizacja danych
  03 lipca 2014, godzina 16:12 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2013, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2013, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2013, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  04 lipca 2012, godzina 16:12 Aktualizacja danych
  29 listopada 2011, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  14 października 2011, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  25 lutego 2011, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  25 lutego 2011, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2011, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  10 sierpnia 2010, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  24 maja 2010, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  01 marca 2010, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  22 lutego 2010, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  22 lutego 2010, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  17 lutego 2010, godzina 12:23 Aktualizacja danych